E.M.M. Waalwijk

Lidmaatschap

Bij handboogschutterij E.M.M. kan je vrijblijvend kennismaken met de handboogsport. Via de website is het mogelijk om een afspraak te maken om vrijblijvend kennis te maken met de handboogsport. Ook is het mogelijk om tegen een kleine vergoeding een basiscursus handboogschieten te volgen. Daarna kan je desgewenst gedurende drie maanden een “proeflidmaatschap” aangaan; je wordt dan “proeflid”. In die periode maakt je nader kennis met de sport en de vereniging en krijgt je de gelegenheid te bepalen in welke richting je verder wenst te ontwikkelen. Na deze proefperiode wordt zowel door het betreffende proeflid als door de vereniging besloten of zal worden overgegaan tot een definitief lidmaatschap. Zo ja, dan wordt het proef-lid in een algemene ledenvergadering voorgedragen en krijgt men de status: “Aankomend lid”.

Na ten minste 1 maand in voordracht te zijn geweest, wordt in een algemene ledenvergadering, door middel van een stemming, beslist of je lid mag worden van E.M.M.

NHB

Als lid van E.M.M. wordt je ook aangemeld bij de Nederlandse Handboog Bond, als bondslid ben je dan ook verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid voor zover je bezig bent in verenigingsverband en voor zover de aansprakelijkheid niet elders verzekerd is. Ook krijgt je maandelijks het magazine van de N.H.B., de “Handboogschutter” thuis in de bus.

In veel gevallen zal een nieuw lid (nog) niet de beschikking hebben over eigen materiaal. Dit is ook nog niet nodig, de eerste 2 maanden maakt de schutter gebruik van de schietmaterialen van E.M.M. bestaande uit een recurve handboog met een set van 3 aluminium of carbon pijlen, ankertab en een armbeschermer. Na afloop van de 2 maanden is het mogelijk om voor een klein bedrag het materiaal voor een periode van 6 maanden te huren.

Contributie

De kosten voor het proef- en gewone lidmaatschap zijn als volgt: E.M.M. hanteert geen tarief voor de proefperiode. Je kunt het handboogschieten bij ons geheel gratis uitproberen. De vaste contributie voor leden is afhankelijk van het soort lidmaatschap en/of de leeftijd.

Inschrijfgeld is eenmalig, contributie wordt jaarlijks betaald. Bij overgang naar een andere leeftijdscategorie wijzigt het contributiebedrag per de eerste van de maand volgende op de verjaardagsmaand.

Leeftijd Inschrijfgeld Contributie
Aspirantlid 10 t/m 12 15 euro 37,50 euro
Jeugdlid 13 t/m 17 15 euro 75 euro
Seniorlid 18 t/m 64 30 euro 150 euro
Veteraan 65+ 30 euro 150 euro