E.M.M. Waalwijk

Nederlandse Handboog Bond (NHB)

Er zijn verschillende disciplines waar je als lid van E.M.M. en dus de NHB aan mee kan doen.

Outdoor

Indoor

25m 1pijl

Veldschieten

3D Schieten

Run-Archery

Clubwedstrijden

Er zijn door het jaar heen ook verschillende wedstrijden waarin de leden van E.M.M. met elkaar de strijd aangaan in serieuze wedstrijden en fun verschietingen.

Koning- en Jeugdprinsschieten

Het Koningschieten is de meest traditionele wedstrijd en de belangrijkste wedstrijd van de vereniging. Eén keer per jaar, meestal in april, schieten de leden vanaf 18 jaar deze wedstrijd volgens het 25 meter/1 pijl systeem en wordt de beste schutter “Koning”. De tweede in score krijgt de titel “Onderkoning” en de derde in score krijgt de titel “Prins”. Na drie jaar achtereen, of vier keer over een periode van 6 jaar, Koning te zijn geworden, bestaat de mogelijkheid “Keizer” te worden. Hiervoor moet men een eventueel zittende Keizer uitdagen voor een duel. Aanvaardt de zittende Keizer de uitdaging dan volgt het Keizerschieten, een zware tweestrijd over 50 pijlen. De Keizer is binnen de vereniging vrijgesteld van het betalen van contributie.

Voor de jeugd van13 t/m 17 jaar, de zogenaamde junioren, wordt de wedstrijd meegeschoten voor de titel “Jeugdprins” of “Jeugdprinses”. Na drie jaar achtereen Jeugdprins(es) te zijn geworden bestaat de mogelijkheid “Vazal” te worden.

Jokerwedstrijden

De Jokerwedstrijden zijn 4 tactische wedstrijden waarin je schiet tegen je eigen gemiddelde. Dat wil zeggen, de schutter met een gemiddelde score (na 4 wedstrijden) die het meest is gestegen t.o.v. zijn of haar huidige gemiddelde, die wint. Het huidige gemiddelde van de schutter is vooraf bepaald door de activiteitencommissie. In totaal worden per wedstrijd 2 proefpijlen en 15 tellende pijlen geschoten, volgens het 25m/1p-systeem. Recurveschutters schieten deze wedstrijden op een regulier 60cm-blazoen, compoundschutters op een 40cm-blazoen. Voorafgaand aan elk van de 4 wedstrijden krijgt elke schutter een rode joker en een blauwe joker uitgereikt.

De rode joker
Dit is een hersteljoker. Deze kan ingezet worden wanneer een schot naar mening van de schutter veel te slecht is. Als deze joker wordt ingezet, wordt dat schot op de schietlijst hersteld naar het persoonlijk gemiddelde. De rode joker mag alleen ingezet worden voor de laatst geschoten pijl en dient direct bij het schrijven van de punten aangetekend te worden.

De blauwe joker
Dit is een verdubbeljoker. Denk je op een bepaald moment in de wedstrijd een goed schot te gaan schieten, dan kun je de blauwe joker inzetten om de punten van een schot te verdubbelen. De verdubeljoker dient van tevoren ingezet te worden, en geldt dus ook alleen voor de pijl die geschoten wordt direct nadat de joker is ingezet.

Op een pijl waarvoor al een verdubbeljoker is ingezet mag geen hersteljoker meer worden ingezet. Jokers mag je verder inzetten wanneer je wilt, en mogen ook bewaard worden voor een van de volgende wedstrijden. Wanneer je een joker hebt ingezet, lever je deze in en mag je deze niet nogmaals gebruiken.

Koppelwedstrijden

De koppelwedstrijden bestaan uit 4 wedstrijden van ieder 15 pijlen verdeelt over 3 rondes van 5 pijlen, elke wedstrijd wordt vooraf gegaan door 2 proefpijlen. Recurve schutters schieten deze wedstrijden op een regulier 60cm-blazoen, compoundschutters op een 40cm-blazoen. De indeling van de koppels zal vooraf door de activiteitencommissie bepaald worden a.d.h.v. het persoonlijke gemiddelde van de schutters van het afgelopen seizoen. De schutter met het hoogste gemiddelde zal gekoppeld worden aan de schutter met het laagste gemiddelde, de schutter met het op 1 na hoogste gemiddelde aan de schutter met het op 1 na laagste gemiddelde, enz.

De gedachte achter de koppelwedstrijden is dat de schutters met het hogere gemiddelde de schutters met een lager gemiddelde bijstaan met advies en coaching om zo de schutter beter te laten presteren. Het koppel met na 4 wedstrijden de meeste punten is de winnaar van de koppelwedstrijden.

Elke wedstrijd worden per ronde van 5 pijlen de totaalscores van de koppels opgeteld en voorgelezen. Wanneer een koppel de hoogste score in een serie van 5 pijlen heeft en deze score minimaal 8 punten hoger is dan die van het daaropvolgende koppel, dan loopt dat koppel een ronde uit. Dit koppel staat dan stevig aan kop en kan alleen maar ingehaald worden als een ander koppel in een latere serie van 5 pijlen een ronde uitloopt. Wil het koppel dat al een ronde uitgelopen is nog een ronde uit lopen dan moet het een verschil hebben van 10 punten of meer.

Als je koppelgenoot niet aanwezig is dan zullen de toebedeelde compensatiepunten gebruikt worden.